Team building

Programe de teambuilding de tip outdoor:

Sunt diferite de programele standard care îşi propun să îmbunătăţească parametri de lucru ai echipei prin cadrul în care se desfăşoară, şi anume în aer liber. Plasând echipa într-un mediu complet nou şi trecând participanţii prin activităţi neaşteptate de tip sportiv, obţinem următoarele efecte: mobilizaţi şi energizaţi de activităţi fizice cu miză neutră din punct de vedere al statutului în organizaţie, participanţii se vor detaşa de obişnuiţe şi rutine de comportament organizaţional şi vor aborda lucrul în echipă spontan, cu naturaleţe şi plăcere. Odata procesul internalizat, participanţii vor avea o perspectivă nouă asupra colegilor de lucru, vor atenua raportările şi valorizările sterile, rigide şi neconstructive pe care le dezvoltăm unii faţă de ceilalţi în activitatea de zi cu zi şi vor
putea sa ajungă la o înţelegere nouă, comună despre ce şi cum pot face împreuna chiar înpoi la lucru. Mai simplu spus, un astfel de program îmbogăţeşte şi împrospăteză lucrul în echipă.


Cui se adresează programul: Astfel de programe sunt adecvate şi pot aduce beneficii pentru următoarele tipuri de echipe:
– echipe manageriale de orice nivel
– echipe de vînzări
– echipe de proiect
– echipe intra şi inter-departamentale
Nevoi identificate: Dinamica programului combină punerea echipei într-un mediu fizic diferit de cel obişnuit şi solicitarea unor abilităţi individuale şi de echipă diferite de cele formate şi stăpânite în rolul din organizaţie. Acest motor va dezamorsa obişnuitele conflicte şi autosuficienţe, îi va determina pe participanţi să gasescă noi resurse în ei înşişi şi chiar să construiască relaţii noi. Prin urmare programul se adresează echipelor care se confruntă cu următoarele tipuri de situaţii:
– sunt echipe în formare
– sunt echipe în conflict mocnit
– sunt echipe intrate în rutină, monotonie, lipsă de creativitate
– sunt echipe aflate înaintea unui proiect sau schimbări importante care vor necesita mobilizarea şi canalizarea energiei creative pentru obiective comune
– sunt echipe ai căror membri se simt în competiţie şi nu lucrează împreună pentru obiective comune

Obiective: În finalul programului, fiecare dintre participanţi se va privi pe sine şi pe colegii de echipa dintr-un unghi nou; echipa va fi energizată şi mai sinergică, procesul de interacţiune mai constructiv. Daca toate aceste beneficii, precum şi felul în care au fost obţinute vor fi explicitate şi conştientizate, este posibil ca echipa să dezvolte abilitatea de a se actualiza şi progresa singură. Şi într-o situaţie viitoare de tip conflict, rutină sau presiune membri echipei să găsească şi să pună în valoare resurse noi singuri, fără intervenţie din afara echipei.
Acest obiectiv este atins prin dezvoltarea următoarelor abilităţi individuale şi de echipă:
– analiză şi concentrare
– încredere în forţele propri
– autocunoaştere
– reacţie rapidă, flexibilitate şi adaptare la situaţii noi
– depăşirea limitelor personale percepute la un moment dat
– mobilizarea creativităţii şi perseverenţei pentru depăşirea obstacolelor
– dezvoltarea încrederii între participanţi
– creşterea coeziunii interne a echipei
– sinergie, conştientizarea posibilităţilor echipei
– comunicare naturală, onestă şi spontană
– cunoaştere interpersonală
– plăcerea de a lucra împreună şi satisfacţia de a obţine rezultate împreună